19 жовтня 2022 року місто Катовіце разом з ЮНІСЕФ підписали угоду в справі співпраці з допомогою дітям та родинам з України, які втікають від війни. Допомога повністю фінансуватиметься з бюджету ЮНІСЕФ, а реалізація проекту триватиме до кінця 2023 року. Hа діяльність на території міста ЮНІСЕФ виділив 46 млн зл.

Заходи з надання допомоги будуть розділені на 6 тематичних напрямків:

Захист дитини – заходи,  що мають на меті покращення доступу до послуг для молоді, дітей та сімей;
Здоров’я, миття та харчування – заходи, спрямовані на забезпечення доступу до основних і спеціалізованих медичних послуг дітям, підліткам та їх опікунам, забезпечення доступу до додаткового харчування;
Освіта – заходи, спрямовані на рівний доступ дітей та молоді до інтеграційних класів та великих можливостей навчання в польських школах і дитсадках;
Розвиток та участь молоді – заходи, спрямованi на підтримку адаптації молоді та сімей українського походження для місцевих громад, соціальної згуртованості та становлення незалежності молоді;
Соціальна політика – заходи, спрямовані на доступ дітей та опікунів до програм соціального захисту;
Розвиток раннього дитинства – заходи, спрямованi на зростання доступу до ясел та до програм підтримки ранньошкільного pозвитку.

Інформація про різні форми допомоги, якими зможуть скористатися громадяни України з’явиться на вкладці «Довідка ЮНІСЕФ» (вкладка, видима в бічному меню веб-сайту).

19 października 2022 r. miasto Katowice wraz z UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc będzie w całości finansowana ze środków UNICEF, a projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Na działania na terenie miasta UNICEF przeznaczył 46 mln zł.

Działania pomocowe podzielone będą na 6 obszarów tematycznych:

Ochrona dziecka – działania mające na celu ulepszony dostęp do usług dla młodzieży, dzieci i rodzin
Zdrowie, mycie i żywienie – działania mające na celu zapewnienie dostępu do podstawowych i specjalistycznych usług medycznych dedykowanych dzieciom, młodzieży i ich opiekunom, zapewnienie dostępu do dodatkowego żywienia
Edukacja –  działania mające na celu równy dostęp dzieci i młodzieży do zajęć integracyjnych oraz dużych możliwości nauki w polskich szkołach i przedszkolach
Rozwój i uczestnictwo młodzieży  – działania mające na celu wsparcie w adaptacji młodzieży i rodzin pochodzenia ukraińskiego do lokalnych społeczności, spójności społecznej oraz w usamodzielnianiu młodzieży
Polityka społeczna – działania mające na celu  dostęp dzieci i opiekunów do programów ochrony socjalnej
Rozwój wczesnodziecięcy – działania mające na celu  wzrost dostępu do żłobków oraz do programów wsparcia rozwoju wczesnoszkolnego

Informacje o poszczególnych formach pomocy z których obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać będą się pojawiać w zakładce Pomoc UNICEF (zakładka widoczna w bocznym menu strony).

Przewiń do góry