МУНІЦИПАЛЬНА КОМІСІЯ З ОЦІНКИ ІНВАЛІДНОСТІ
вул. Gliwicka 102 у Катовіце
Години прийому клієнтів
Понеділок з 9:00 до 16:30
з вівторка по п’ятницю з 8:00 до 14:00

ЩОДО ВИДАЧИ ДЕКЛАРАЦІЇ ІНВАЛІДНОСТИ ОСОБІ ВІД 16 РОКІВ

Для отримання довідки про ступінь інвалідності необхідно подати ЗАЯВУ (ФОРМУ ЗАЯВИ ЗАВАНТАЖТЕ ТУТ) на визначення ступеня інвалідності разом з необхідною документацією.

ДО ЗАЯВИ НА ДЕКЛАРАЦІЮ ІНВАЛІДНОСТІ ПОТРІБНО ДОДАТИ:

  • медична довідка з описом стану здоров’я, діагнозу основного захворювання та супутніх захворювань (дійсна 30 днів з дня заповнення лікарем) – ФОРМУ ЗАЯВИ ЗАВАНТАЖТЕ ТУТ
  • медична документація, тобто, наприклад, медична карта, інформаційні картки лікування в стаціонарі, результати діагностичних досліджень (наприклад, рентген, КТ, МРТ, ЕЕГ, ЕКГ), висновки спеціалістів (наприклад, психологічний висновок) та інші документи, які можуть вплинути визначення інвалідності, особливо періоду її виникнення,

До заяви додається медична документація, яка підтверджує стан здоров’я, оформлена українською мовою за формою, перекладеною присяжним перекладачем.

ЩОДО ВИДАЧИ ДЕКЛАРАЦІЇ ІНВАЛІДНОСТИ ОСОБІ ДО 16 РОКІВ

Для того, щоб отримати довідку інвалідності, необхідно подати ЗАЯВКУ (ДРУК ЗАЯВИ ЗАВАНТАЖТЕ ТУТ) на встановлення інвалідності разом з необхідною документацією.

ДО ЗАЯВИ НА ДЕКЛАРАЦІЮ ІНВАЛІДНОСТІ ПОТРІБНО ДОДАТИ:

  • медична довідка з описом стану здоров’я, діагнозу основного захворювання та супутніх захворювань (дійсна 30 днів з дня заповнення лікарем) – (ДРУК ЗАЯВИ ЗАВАНТАЖТЕ ТУТ)
  • медична документація, тобто, наприклад, медична карта, інформаційні картки лікування в стаціонарі, результати діагностичних досліджень (наприклад, рентген, КТ, МРТ, ЕЕГ, ЕКГ), висновки спеціалістів (наприклад, психологічний висновок) та інші документи, які можуть вплинути визначення інвалідності, особливо періоду її виникнення.

До заяви додається медична документація, яка підтверджує стан здоров’я, оформлена українською мовою за формою, перекладеною присяжним перекладачем.

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Gliwicka 102 w Katowicach
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 16:30
od wtorku do piątku od godziny 8:00 do godziny 14:00.

DOTYCZY WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć WNIOSEK (DRUK WNIOSKU DO POBRANIA W TUTEJSZYM ZESPOLE) o ustalenie stopnia niepełnosprawności wraz z wymaganą dokumentacją.

DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza) – DRUK ZAŚWIADCZENIA DO POBRANIA W TUTEJSZYM ZESPOLE
  • posiadana dokumentacja medyczna, tj. np. kartoteka poradni leczącej, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych (np. RTG, TK, MR, EEG, EKG), opinie specjalistyczne (np. opinia psychologiczna) oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania,

Dokumentacja medyczna poświadczająca stan zdrowia sporządzona w języku ukraińskim powinna zostać dołączona do wniosku w formie przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.

DOTYCZY WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć WNIOSEK (DRUK WNIOSKU DO POBRANIA W TUTEJSZYM ZESPOLE) o ustalenie niepełnosprawności wraz z wymaganą dokumentacją.

DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza) – DRUK ZAŚWIADCZENIA DO POBRANIA W TUTEJSZYM ZESPOLE
  • posiadana dokumentacja medyczna, tj. np. kartoteka poradni leczącej, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych (np. RTG, TK, MR, EEG, EKG), opinie specjalistyczne (np. opinia psychologiczna) oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania.

Dokumentacja medyczna poświadczająca stan zdrowia sporządzona w języku ukraińskim powinna zostać dołączona do wniosku w formie przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.Przewiń do góry