1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в’їхати до Польщі.
2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
3. У рецепційному центрі:
    -Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
   – ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
    -Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Прийдіть до Рецепційного пункту для громадян України
вул. Franciszkańska 8, Телефон: +48 789 458 857, Пункт працює цілодобово

Якщо ви приїхали до Польщі після початку збройного конфлікту, але вас не зареєстрував начальник прикордонного відділу під час прикордонного контролю, ваше перебування в Польщі буде зареєстровано під час звернення за номером PESEL.  Заяву необхідно подати протягом 30 днів з моменту в’їзду.

як оформити номер PESEL – інформацію можна знайти ТУТ

Інформація для людей, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 p.
Якщо на підставі національної візи останній день вашого перебування в Польщі припадає на період з 24 лютого 2022 року, термін перебування буде продовжено до 24 серпня 2023 року. Нова візова наклейка не розміщується у вашому проїзний документі.  Національна віза протягом продовження терміну перебування та терміну дії не дає права перетинати кордон.

 Якщо останній день дії вашого дозволу на тимчасове проживання припадає на період з 24 лютого 2022 року, термін дії буде продовжено до 24 серпня 2023 року. Подовження терміну дії дозволу на тимчасове проживання не дає вам права отримати новий вид на проживання.


1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
3. W punkcie recepcyjnym:
-otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
-zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
-otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

PUNKT RECEPCYJNY DLA OBYWATELI UKRAINY
ul. Franciszkańska 8, telefon: +48 789 458 857, punkt czynny całodobowo

Jeśli przyjechałeś do Polski po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego, ale nie zostałeś zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Twój pobyt na terytorium Polski zostanie zarejestrowany podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL. Wniosek musi zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wjazdu.

jak załatwić PESEL – informację znajdziesz TUTAJ

Informacje dla osób, które przyjechały do Polski przed 24 lutego 2022 r.
Jeżeli na podstawie wizy krajowej ostatni dzień Twojego pobytu w Polsce przypada w okresie od 24 lutego 2022 r., okres pobytu ulega przedłużeniu do 24 sierpnia 2023 r. W Twoim dokumencie podróży nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.
Jeżeli ostatni dzień okresu ważności Twojego zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności ulega przedłużeniu do 24 sierpnia 2023 r. Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy nie uprawnia do uzyskania nowej karty pobytu.

Przewiń do góry