Дитячий садок

Місто Катовіце забезпечить місце в дитячому садку для кожної дитини. Вам слід звернутися до найближчого дитсадка, і дитячий садок передасть це питання до Департаменту освіти та спорту міської ради Катовіц.

База садочків доступна в Регіональному туристичному інформаційному центрі за адресою Ринек, 13 (Rynek)та інформаційному пункті для іноземців на вул. Млинська 5 (ul. Młyńska).

Перелік дитячих садків у Катовіце також доступний тут: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.aspx?rodzaj=386&menu=631

Контакт: мерія Катовіце, Департамент освіти та спорту, тел. 32 705 41 60, електронна пошта: es@katowice.eu
Мерія працює: понеділок – середа 7:30 – 15:30, четвер – 7:30 – 17:00 та п’ятниця – 7:30 – 14:00.

Доплата для українських дітей в недержавних яслах у Катовіцах

Враховуючи складну ситуацію, з якою стикаються громадяни України у зв’язку із збройним конфліктом в Україні та необхідність втекти з дітьми з власних домівок та власної батьківщини, місто Катовіце субсидуватиме перебування українських дітей у недержавних дитячих садках.  Люди, які проживають у Катовіцах, можуть подати заяву на прийом дитини до недержавних субсидованих ясел з бюджету м. Катовіце в сумі 600 злотих на місяць

Перелік недержавних ясел у місті Катовіце разом із геолокацією, номерами телефонів та доступністю ясел них послуг доступний за посиланням:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Щоб отримати детальну інформацію на рахунок вільних місць, розміру оплати за перебування дитини в яслах та інформацію про набір до недержавних ясел, звертайтеся безпосередньо до підприємців, які ведуть дитячі заклади, за телефонами, вказаними за посиланням нижче

Школу

Для всіх дітей знайдеться місце в початковій школі того району, де вони живуть. Це буде школа, найближча до вашого місця проживання.
У разі відсутності відповідних документів, директор на підставі декларації батьків/опікуна про попередній хід навчання та за погодженням з ним визначає, до якого класу буде зарахована дитина.
У разі відсутності знання мови дитина отримає додаткові години вивчення польської мови та допомогу, щоб вирівняти будь-які відмінності в навчальних програмах з інших предметів. Перш за все, нехай дитина спокійно акліматизується.

Список початкових шкіл Катовіце також доступний тут: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.aspx?rodzaj=387&menu=631
Контакт: мерія Катовіце, Департамент освіти та спорту, тел. 32 705 41 60, електронна пошта: es@katowice.eu
Офіс працює: понеділок – середа 7:30 – 15:30, четвер – 7:30 – 17:00 та п’ятниця – 7:30 – 14:00.

Підтримка для дітей

Наймолодші можуть розраховувати на психологічну допомогу та інтеграційні заняття. Також є позакласні заняття та додаткові години уроків, присвячені вивченню польської мови і наздоганяння з інших предметів.
У кожній школі та садочку міста для наймолодших гарантований догляд та психологічна допомога. Його здійснюють спеціалісти, які працюють в установах та психолого-педагогічних об’єктах.

Сілезький університет для дітей

Сілезький університет запрошує дітей віком від 5 до 15 років безкоштовно взяти участь у всіх лекціях та заняттях Сілезького університету для дітей.

Заняття проходять польською мовою, але ви неодмінно зможете порозумітися!

Усіх бажаючих університет просить подати заявку через реєстраційну анкету. В адресному полі вкажіть, що місцем проживання є Україна.
Інформацію про університет та заняття можна знайти за адресою: https://dzieci.us.edu.pl/wiadomosci_new

Запитання можна надсилати за адресою:  uniwersytet.dzieci@us.edu.pl

Przedszkola

Miasto Katowice zapewni miejsce w przedszkolu każdemu dziecku. Należy skontaktować się z najbliższym przedszkolem, a placówka przekaże sprawę do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Baza przedszkoli dostępna jest w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13 oraz Punkcie Informacji dla Cudzoziemców przy ul. Młyńskiej 5.

Wykaz katowickich przedszkoli znajduje się również tutaj: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.aspx?rodzaj=386&menu=631

Kontakt: Urząd Miasta Katowice, Wydział Edukacji i Sportu, tel. 32 705 41 60, e-mail: es@katowice.eu
Urząd jest czynny: od poniedziałku do środy w godzinach 7:30–15:30, w czwartek w godzinach 7:30–17:00 i w piątek w godzinach 7:30–14:00

Żłobki

Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz koniecznością ucieczki wraz z dziećmi z własnych domów i własnej ojczyzny, miasto Katowice dofinansuje pobyt ukraińskich dzieci w żłobkach niepublicznych. Osoby mieszkające w Katowicach mogą starać się o przyjęcie dziecka do żłobka niepublicznego dofinansowywanego z budżetu miasta Katowice w wysokości 600 zł miesięcznie.

Wykaz żłobków niepublicznych na terenie miasta Katowice wraz z geolokalizacją, numerami telefonów oraz dostępnością usług żłobkowych dostępny jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie wolnych miejsc, wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz informacji dotyczących rekrutacji do niepublicznych żłobków należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami prowadzącymi placówki opieki nad dziećmi pod numerami telefonów wskazanymi w linku.

Szkoła Podstawowa

Wszystkie dzieci znajdą miejsce w szkole podstawowej, w rejonie, w którym mieszkają. Będzie to szkoła usytuowana najbliżej miejsca zamieszkania.
W przypadku braku odpowiednich dokumentów dyrektor na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o dotychczasowym przebiegu edukacji i w porozumieniu z nim ustali, do której klasy będzie zapisane dziecko.
W przypadku braku znajomości języka dziecko otrzyma dodatkowe godziny nauki języka polskiego oraz pomoc w wyrównaniu ewentualnych różnic programowych z innych przedmiotów. Przede wszystkim jednak pozwólmy mu na spokojną aklimatyzację.

Wykaz katowickich szkół podstawowych znajduje się również tutaj: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.aspx?rodzaj=387&menu=631
Kontakt: Urząd Miasta Katowice, Wydział Edukacji i Sportu, tel. 32 705 41 60, e-mail: es@katowice.eu
Urząd jest czynny: od poniedziałku do środy w godzinach 7:30–15:30, w czwartek w godzinach 7:30–17:00 i w piątek w godzinach 7:30–14:00

Wsparcie dla dzieci

Najmłodsi mogą liczyć na pomoc psychologiczną i zajęcia integracyjne. Organizowane są także zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe godziny lekcyjne przeznaczone na naukę języka polskiego i nadrabianie zaległości z innych przedmiotów.
W każdej szkole i przedszkolu na terenie miasta najmłodsi mają zagwarantowaną opiekę i pomoc psychologiczną. Zapewniają ją specjaliści zatrudnieni w placówkach oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Śląski Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Śląski zaprasza dzieci w wieku od 5 do 15 lat do nieodpłatnego udziału we wszystkich wykładach i zajęciach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci.

Zajęcia odbywają się w języku polskim, ale z pewnością będziecie w stanie się porozumieć!

Wszystkich zainteresowanych Uniwersytet prosi o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny. W rubryce adres należy zaznaczyć, że miejscem zamieszkania jest Ukraina. Informacje o uniwersytecie i zajęciach znajdują się pod adresem: https://dzieci.us.edu.pl/wiadomosci_new

Pytania można kierować pod adres uniwersytet.dzieci@us.edu.pl

Przewiń do góry