Враховуючи складну ситуацію, з якою стикаються громадяни України у зв’язку із збройним конфліктом в Україні та необхідність втекти з дітьми з власних домівок та власної батьківщини, місто Катовіце субсидуватиме перебування українських дітей у недержавних дитячих садках.  Люди, які проживають у Катовіцах, можуть подати заяву на прийом дитини до недержавних субсидованих ясел з бюджету м. Катовіце в сумі 600 злотих на місяць

Перелік недержавних ясел у місті Катовіце разом із геолокацією, номерами телефонів та доступністю ясел них послуг доступний за посиланням:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Щоб отримати детальну інформацію на рахунок вільних місць, розміру оплати за перебування дитини в яслах та інформацію про набір до недержавних ясел, звертайтеся безпосередньо до підприємців, які ведуть дитячі заклади, за телефонами, вказаними за посиланням нижче.

Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz koniecznością ucieczki wraz z dziećmi z własnych domów i własnej ojczyzny, miasto Katowice dofinansuje pobyt ukraińskich dzieci w żłobkach niepublicznych. Osoby mieszkające w Katowicach mogą starać się o przyjęcie dziecka do żłobka niepublicznego dofinansowywanego z budżetu miasta Katowice w wysokości 600 zł miesięcznie.

Wykaz żłobków niepublicznych na terenie miasta Katowice wraz z geolokalizacją, numerami telefonów oraz dostępnością usług żłobkowych dostępny jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie wolnych miejsc, wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz informacji dotyczących rekrutacji do niepublicznych żłobków należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami prowadzącymi placówki opieki nad dziećmi pod numerami telefonów wskazanymi w linku.

Przewiń do góry