Що таке PESEL?

Номер PESEL – це послідовність з 11 цифр, які індивідуально присвоюються особі.  За номером PESEL можна прочитати дату народження та стать.  PESEL корисний, серед іншого  також:
 • використання медичних послуг та вакцинації,
 • відкриття банківського рахунку,
 • зарахування дитини до школи,
 • користання з допомоги біженцям.

Хто може отримати PESEL?

Усі, хто:
• прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року з України у зв’язку з бойовими діями,
• зголоситься (подасть заяву) у будь-яке відділення управління.

Заяву необхідно подати протягом 30 днів після в’їзду до Польщі

Що потрібно підготувати?

1.Заява про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом.

2. Документ, який підтвердить дані, які ви надаєте в заяві, та вашу особу.
3.Кольорова фотографія на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і – якщо ви на фото в темних окулярах або в капелюсі – відповідний сертифікат.

Як подається заявка на номер PESEL?

 • При оформленні номера PESEL громадяни України та члени їх сімей повинні також додати фото.
 • Під час подачі заяви у запитуваної особи також знімуть відбитки пальців.  Це не стосується дітей віком до 12 років.
 • Заява подається особисто.
 • Заява безкоштовна.
 • Заяву заповнює особа, яка претендує на отримання номера PESEL, на підставі даних, наданих заявником.
 • Необхідно мати при собі документ, на підставі якого було перетнуто кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, карта поляка, свідоцтво про народження, якщо йдеться про дітей).
 • До заяви на отримання номера PESEL має бути додана копія документа, на підставі якого буде встановлено особу заявника.  З метою прискорення процедури особи, які мають таку можливість, при поданні заяви можуть пред’явити фотокопію документа, що посвідчує особу, разом з оригіналом.
 • Варто вказати свою адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю.  Профіль полегшує виконання різноманітних формальностей через Інтернет (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).
 • На заяві поставте власноручний підпис.
 • Заявник отримає роздруківку, яка підтверджує, що номер PESEL був наданий.
 • Видання цього документа є безкоштовним.

У мене немає фото?
Якщо у вас немає фотографії, ви можете зробити її безкоштовно на фото-пункті – при вул. Rynek 1 (будівля управління міста), вхід з вул. 3 Maja

Довірений профіль (Profil zaufany)

Завдяки довіреному профілю ви можете вирішити багато питань в електронному вигляді в польських управліннях не виходячи з дому.

Щоб отримати довірений профіль (profil zaufany), ви повинні мати:
-робочий мобільний телефон з номером польського оператора, в якого ви являєтесь користувачем, На цей номер буде відправлено SMS з кодом
-адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

Важливо: Заклад соціального страхування (ZUS) надаватиме фінансову підтримку у вигляді пільг сім’ям біженців, які хочуть залишитися в Польщі.  Ці пільги стосуються 500+, 300+ (добрий старт), сімейного капіталу, дофінансування до оплати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі.  Відповідні заяви щодо послуг можна подавати лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг.
Тому, щоб подати заяву на отримання цих пільг, необхідно мати довірений профіль.

Як отримати номер PESEL для дитини?

 • Заява на дитину може бути подана її батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.
 • У людей старше 12 років зніматимуть відбитки пальців.
 • Вам також потрібні фотографії, щоб призначити номер PESEL.

Місце та години прийому сторін в справах видання PESEL

Пункт: вул.  Rynek 1

Понеділок: 7:30 – 17:00
Вівторок: 7:30 – 15:30
Середа: 7:30 – 15:30
Четвер: 7:30 – 17:00
П’ятниця: 7:30 – 14:00

Важливо: Якщо ви хочете виїхати з Польщі на термін більше 1 місяця, вам необхідно заповнити засвідчення та доставити його до мерії.  Більше інформації можна отримати безпосередньо в пункті за адресою вул.  Rynek 1.

Co to jest PESEL?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane osobie. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu.

Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski

Co musisz przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku i twoją tożsamość.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL?

 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 
 • Papierowy wniosek składa się osobiście.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
 • Warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).
 • Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać.
 • Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
 • Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne.

Nie mam zdjęcia?

W przypadku braku zdjęcia można je zrobić za darmo w Punkcie Foto – przy Rynku, wejście od ul. 3 Maja.

Profil zaufany

Dzięki profilowi zaufanemu możesz załatwić elektronicznie wiele spraw w polskich urzędach, bez wychodzenia z domu.
Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
– działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem, na ten numer będą przychodziły sms-y z kodem,
– adres e-mail, z którego korzystasz.

Ważne: Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela wsparcia finansowego w postaci świadczeń dla rodzin uchodźców, którzy chcą pozostać w Polsce. Świadczenia te dotyczą 500+, 300+ (dobry start), rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym. Odpowiednie wnioski o świadczenia będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych. Konieczne jest więc posiadanie profilu zaufanego celem składania wniosków na te świadczenia.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka?

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie.

Gdzie możne złożyć wniosek o numer PESEL?

Punkt przy Rynek 1
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek: 7:30 – 15:30
środa:  7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 17:00 
piątek:  7:30 – 14:00 

Ważne: Jeżeli chcesz wyjechać z Polski na okres powyżej 1 miesiąca musisz wypełnić oświadczenie i dostarczyć go do urzędu. Więcej informacji znajdziesz bezpośrednio w punkcie przy Rynku 1.

Przewiń do góry