Сім’ї, які прийняли громадян України до своїх домівок, з понеділка по п’ятницю в годинах з 8:00 до 15:00 (до 3 червня) можуть прийти до місцевих пунктів соціального захисту населення MOPS за пакетами з продуктами. Таких пунктів у місті 10. У пакетах є продукти з тривалим терміном придатності.

Список відділів:

Місцевий Пункт Соціального Захисту (МПСЗ)
№1 вул. Анджея 10, тел.: 251 60 99
МПСЗ №2 вул. Варшавська 42, тел.253 77 30
МПСЗ №3 вул. Облатів 24, тел. 258 07 09
МПСЗ №4 вул. Глівицька 96, тел.: 353 02 78
МПСЗ №5 вул. Dębowa 16, тел.: 254 70 61
МПСЗ №6 вул. Чеха 2, тел.209 00 23
МПСЗ №7 вул. Świdnicka 35a, тел. 252 56 35
МПСЗ №8 вул. Łętowskiego 6a, тел. 206 15 68
МПСЗ №9 вул. Краківська 138, тел.255 35 67
МПСЗ №10 вул. Краківська 138, тел. 256 80 39

Rodziny, które przyjęły pod swoje dachy obywateli Ukrainy od poniedziałku do piątku (do 3 czerwca), w godzinach 8:00 – 15:00, mogą zgłaszać się do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej MOPS po pakiety żywnościowe. Takich punktów na terenie miasta jest 10. W paczkach znajduje się żywność z długim terminem ważności.

Lista oddziałów:


TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99
TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30
TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09
TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78
TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 254 70 61
TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23
TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35
TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68
TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67
TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 256 80 39

Przewiń do góry