Скорочений робочий день – надавання номера PESEL громадянам України

31 березня 2023 (п’ятниця) планується впровадження зміни програмного забезпечення Міністерством Внутрішніх Справ і Адміністрації. Це означає, що не буде технічних можливостей, щоб прийняти заявку на надання номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні після 13:30 для осіб, які досягли 12 років.

В годинах з 13:30 до 14:00 можна буде лише подати заявку на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні для осіб до 12 років.

Skrócony czas pracy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

31 marca 2023 r. (piątek) zaplanowane zostało wdrożenie zmiany oprogramowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oznacza to, że nie będzie technicznych możliwości przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie po godzinie 13.30 dla osób, które ukończyły 12. rok życia.

W godzinach między 13.30 a 14.00 będzie możliwe tylko złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie dla osób, która nie ukończyły 12. roku życia.

Przewiń do góry