Наші думки і молитви особливо сильно зараз линуть до всього українського народу. Звістки про ганебний напад Росії на вашу улюблену Батьківщину, про ракети, що падають на міста, про переміщення військ — це здійснення найтемніших сценаріїв. Ці події також показують, яку пасивність проявив світ після незаконної окупації Криму в 2014 році.

Сподіваюся, цього разу буде інакше. Міжнародне співтовариство має зробити швидкі, ефективні та болючі кроки для режиму Путіна. Ми маємо показати братам-українцям, що вони не самотні. Як мер міста Катовиці можу запевнити, що за потреби ви завжди знайдете притулок у нашому місті.  Воно також може стати вашим другим домом.

Ця сторінка для вас! Тут ми розмістимо корисну та практичну інформацію, яка допоможе вам знайти захист у нашому місті. Я вірю, що Катовиці може стати для вас, шановні сусіди , надійним притулком під час цієї жахливої та злої війни.

Марцін Крупа, мер Катовиці


Nasze myśli i modlitwy płyną szczególnie mocno do całego narodu ukraińskiego. Wiadomości o haniebnym ataku Rosji na Waszą ukochaną ojczyznę, o rakietach spadających na miasta i ruchach wojsk są spełnieniem najczarniejszych scenariuszy. Pokazują też, do czego prowadzi bierność, jaką pokazał świat po bezprawnym zajęciu Krymu w 2014 r.

Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Społeczność międzynarodowa musi podjąć szybkie, skuteczne i dotkliwe dla reżimu Putina kroki. Musimy pokazać Braciom Ukraińcom, że nie są sami. Jako prezydent Katowic mogę zapewnić Was, że w razie potrzeby zawsze znajdziecie schronienie w Katowicach – nasze miasto, może stać się także Waszym drugim domem.

Ta strona jest dla Was! Będziemy zamieszczać tutaj przydatne i praktyczne informacje, które pozwolą Wam odnaleźć schronienie w naszym mieście. Wierzę, że Katowice mogą stać się dla Was – Drodzy Sąsiedzi – bezpieczną przystanią na czas tej przerażającej i niegodziwej wojny.

Marcin Krupa, prezydent Katowic

Przewiń do góry