Spilno Hub – ЮНІСЕФ Катовіце це простір дружній для інтеграції польської громади та біженців, створений у рамках угоди між містом Катовіце та Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Центр працює на підставі соціальної кав’ярні. Діяльність Центру полягає в активізації Учасниць та Учасників, а також їх інтеграції

Яку допомогу ви тут знайдете?

•        Oтримаєте інформацію про заходи, що проводяться в Катовіцах, метою яких є організація підтримки та інтеграції, особливо для дітей та молоді;
•        Cкористаєтесь інтеграційною кав’ярнею;
•        Діти скористаються анімаційними заняттями в ігровому куточку;
•        Діти та молодь скористаються бібліотекою з  україномовною літературою;
•        Знайдете психологічну підтримку;
•        Знайдете допомогу в галузі права, логопедії, педагогіки, психології, консультації з питань кар’єри, а також вирішення поточних та офіційних справ у Катовіцах;
•        Діти та молодь отримають користь від вивчення польської мови, репетиторства відповідно до їхніх потреб або занять, які допоможуть їм подолати проблеми в оволодінні конкретними навичками та y засвоєнні знань;
•        У Центрі проводитимуться майстер-класи, інформаційні зустрічі та фізичні заняття для батьків та опікунів дітей;
•        Візьмете участь у майстер-класах у сфері протидії дискримінації та насильству, медико-санітарної освіти для дітей та молоді, включаючи профілактику вагітності серед підлітків, здорового харчування, культурних відмінностей, набуття впевненості в собі, профілактики залежності від психоактивних речовин, алкоголю та нікотину;
•        Oтримаєте допомогу в польсько-українських та українсько-польських перекладах.

Centrum Spilno Hub – UNICEF Katowice to przestrzeń przyjazna integracji społeczności polskiej i uchodźczej, która powstała w ramach porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Centrum działa na zasadzie kawiarni społecznej. Działalność Centrum polega na aktywizacji Uczestników i Uczestniczek oraz ich integracji.

Jaką pomoc tu znajdziesz?

  • Uzyskasz informacje dotyczące działań prowadzonych w Katowicach, których celem jest organizacja wsparcia i integracji, szczególnie dla dzieci i młodzieży;
  • Skorzystasz z kawiarni integracyjnej;
  • Dzieci skorzystają z zajęć animacyjnych w kąciku zabaw;
  • Dzieci i młodzież skorzystają z biblioteczki z literaturą ukraińskojęzyczną;
  • Znajdziesz wsparcie psychologiczne;
  • Zasięgniesz porady z zakresu prawa, logopedii, pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego, a także załatwiania spraw bieżących i urzędowych w Katowicach;
  • Dzieci i młodzież skorzystają z nauki języka polskiego, korepetycji według potrzeb czy zajęć, które pomogą przezwyciężyć kłopoty w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu wiedzy;
  • W Centrum będą prowadzone warsztaty, spotkania informacyjne i zajęcia ruchowe dla rodziców i opiekunów dzieci;
  • Weźmiesz udział w warsztatach z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, zdrowego żywienia, różnic kulturowych, nabywania pewności siebie, profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny;
  • Uzyskasz pomoc w tłumaczeniach polsko-ukraińskich i ukraińsko – polskich.
Przewiń do góry